Gebelikte Ultrasonografi

Kadının adeti geciktikten 1-2 gün sonra, yaklaşık 4 haftalık gebelikte gebelik kesesi, 6. Haftada da fetal kalp atımı görülür. Erken dönemde transvajinal ultrasonografi, abdominal ultrasonografiye göre daha iyi değerlendirme sağlar, bazı durumlarda kullanılması gerekebilir. Gebelikte vajinal ultrasonografinin herhangi bir zararı yoktur.

14. haftaya kadar fetusun büyüklüğü CRL (baş- popo mesafesi) ölçümü ile belirlenir. Son adet tarihini bilmeyen gebelerde gebelik yaşının en doğru tahmini CRL ölçümü ile yapılır.

11-14. hafta arasında fetusun ense kalınlığı, burun kemiğinin gözlenmesi, CRL ölçümü hem tek başına önemlidir, hem de bu dönemde yapılan ikili testin, kombine testin bileşenleridir.

Ayrıntılı USG

Fetus, özellikle 18-22. Haftaları arasında ultrasonografi ile hem anomali açısından, hem de kromozom anomalilerinde sık görülen yumuşak belirteçler dediğimiz bazı bulguları saptamak için detaylı olarak ve belli bir sistematikle değerlendirilir. Plasentanın yeri, yapısı, amniyon sıvısı, rahim ağzının uzunluğu da bu dönemden itibaren gözlemlenir.